Zaštitna ruža

Zaštitna ruža za obranu od prelijevanja veće količine vode iz rubnih limova i krovnih uvala. Ujedno i estetski dodatak.